O nas

WITAMY NA PORTALU INTERNETOWYM NG NIERUCHOMOŚCI


Zajmujemy się szeroko rozumianym pośrednictwem w obrocie nieruchomościami (nabycie, zbycie, najem, dzierżawa, zamiana). Posiadamy w ofercie lokale mieszkalne i niemieszkalne, budynki jedno - i wielorodzinne, działki budowlane i komercyjne, lokale handlowe, biurowe oraz nieruchomości komercyjne.

Korzystając z naszych usług otrzymują Państwo:
- profesjonalną obsługę,
- rzetelne wykonanie powierzonych nam zadań,
- wysoką jakość usług,
- skuteczność działań w zakresie kupna, sprzedaży, najmu lub zamiany nieruchomości,
- bezpieczeństwo przy zawieraniu transakcji,
- załatwienie formalności związanych z uzyskaniem kredytu na zakup nieruchomości,
- obsługę prawną.

Informacja dla klientów
Wynagrodzenie za czynności pośrednictwa negocjowane są indywidualnie. W przypadku ofert opisanych jako "Oferty bezpośrednie" wynagrodzenie kupującego/najemcy pokrywa w całości sprzedający/wynajmujący.

Cennik
Pośrednictwo w sprzedaży/kupnie/zamianie - 3 % brutto ceny sprzedaży.
Pośrednictwo w wynajmie/najmie/dzierżawie - jednomiesięczny czynsz najmu/dzierżawy brutto, płatny jednorazowo.
Nie świadczymy usług w zakresie doradztwa.

Nota prawna
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami) posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

Archiwum
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883, z późniejszymi zmianami) baza danych klientów, której nasza firma jest administratorem zgłoszona została Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).